2. Seviye Theraplay Eğitimi

Bu eğitime katılacak olanlar daha önce 1. Seviye Theraplay eğitimini (4 tam gün) almış ve çalışmalarında Theraplay’i kullanmış olmalıdırlar. Üç tam gün süren eğitimin her gününde bir vaka sunumu yapılacaktır. Vaka sunmak zorunlu değildir, fakat süpervizyon almak isteyen katılımcılar için önerilen bir seçenektir.

Eğitimin içerdiği konular üç ana başlıkta toplanmıştır:

1.Theraplay Temel Kavramlarının Derinlemesine İncelenmesi ve Marschak Etkileşim Metodu Becerilerinin Gelişimi

Bu eğitim MEM değerlendirmesini uygulama ve yorumlama becerilerinizi geliştirmek için birçok MEM örneğine ve bu örneklerin analiz ve yorumlanmasına odaklanır. İlginç ya da karışık MEM uygulama örneklerinizden birini grup tartışması için sunmanıza olanak tanır.

Amaçlar:

  • Orta beceri düzeyinde MEM uygulamak ve analiz etmek
  • Tedavi planında MEM kullanım becerilerini geliştirmek

2. Ebeveynlerle Çalışmak ve Theraplay Becerilerinin Gelişimi

Theraplay çalışmalarınızı daha ileri seviyeye taşımanız için beceri yelpazenizi geliştirir. Eğitimin bu bölümü yoğun pratik uygulamalar ve farklı vakaları içeren video örnekleri içerir.

Amaçlar:

  • Theraplay aktivite ve tekniklerinin daha geniş bir alanda nasıl kullanıldığı
  • Theraplay’in otizm özellikleri gösteren çocuklar ya da daha büyük yaştaki çocuklar gibi farklı popülasyonlar için nasıl uyarlanacağı
  • Dirençli danışanlarla başa çıkma stratejileri

3.Travma ve Karmaşık Ailelerle Çalışırken Theraplay’i Uyarlama

Travmatize olmuş, bağlanma bozukluğu yaşayan çocuklarla ve karmaşık aileler (boşanma, koruyucu, evlat edinmiş aileler vb) ile yapılan Theraplay çalışmalarına odaklanır. Eğitim çalıştığınız bu popülasyonlara  Theraplay’i hassas bir şekilde uyarlamanıza yardımcı olur. Travmatize olmuş çocuklar içeren vaka videoları gösterimi, travma için Theraplay modifikasyon ve uyarlama pratikleri, travmatize olmuş danışanlarınızdan biri için tedavi planı geliştirme ve uygulama konularını içerir.

Amaçlar:

  • Gelişimsel travma bozukluğu kavramının tanımı
  • Travmatize olmuş çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için üç modifikasyon
  • Travmatize olmuş çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için diğer yöntemlerle Theraplay’i uyum içinde kullanmanın iki yolu
  • Bir danışanın tedavi planında Theraplay’in ne zaman kullanılacağına nasıl karar verildiği
  • Ebeveynlerle yapılan geribildirim seanslarının karmaşık ailelerin ya da kendisi travmatize olmuş ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl adapte edileceği

GELECEK EĞİTİM: 2019-2020, İSTANBUL