1. Seviye Theraplay ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi

1.SEVİYE THERAPLAY® VE MEM EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  • Yoğun, aktif ve tatmin edicidir.
  • Katılımcı sayısı sınırlıdır. Böylece her katılımcı profesyonel eğitmenlerden özel ve bireysel ilgi görür.
  • Çeşitli konularda, farklı danışanların video gösterimlerini içerir.
  • Theraplay® tekniklerini uygulamak için rol yapma olanağı sağlar.

1. Seviye Theraplay® ve MEM eğitimi; çocuk-aile değerlendirmesi, aileye geribildirim ve birkaç Theraplay® seansını içeren planlama ve uygulama konularında katılımcıları bilgilendirir. Katılımcılar eğitimin sonunda, öğrenilen teknik ve yöntemleri kendi çalıştıkları birey ve gruplarla hemen uygulamaya başlayabilirler.

GELECEK EĞİTİM: 25-28 NİSAN 2019, İSTANBUL